SỬ DỤNG PHẦN MỀM ETABS THIẾT KẾ KẾT CẤU NHÀ CAO TẦNG

Khóa học bao gồm những hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng phần mềm Etabs trong mô hình, tính toán nội lực, chuyển vị và thiết kế cấu kiện bê tông cốt thép nhà cao tầng. Các video rõ ràng, tỉ mỉ ai cũng có thể học theo.
ĐỖ VĂN LINH
0 Đánh giá 2 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Bạn sẽ biết cách thiết kế và tính toán kết cấu của một tòa nhà cao tầng đầy đủ các bước từ nhập dữ liệu đầu vào, dựng mô hình, tính toán số liệu, chạy mô phỏng và xuất thuyết minh.
 • Bạn sẽ sở hữu bộ tài liệu thực hành giúp quá trình học được trực quan và dễ tiếp cận, đảm bảo theo dõi đầy đủ tiến độ của khóa học.
 • Bạn sẽ có được chứng nhận hoàn thành khoá học, được giảng viên giải đáp thắc mắc 24/7 và có Profile tốt để phỏng vấn cho công việc sau này.
 • Bạn sẽ trở thành một cộng tác viên triển khai thiết kế kết cấu, cơ hội công việc, cộng tác và tăng thu nhập cho chính mình.

Giới thiệu khóa học

Với trên 40 năm không ngừng nghiên cứu và phát triển, ETABS mới nhất với khả năng mô phỏng và mô hình hóa thiết kế 3D hiện đại nhất từ trước tới nay. Với công nghệ phân tích tuyến tính và phi tuyến, hỗ trợ nhiều loại vật liệu, xuất thuyết minh, bản vẽ chi tiết một cách nhanh chóng, dễ dàng kiểm tra kết quả phân tích và thiết. Hỗ trợ nhiều tiêu chuẩn thiết kế trên toàn cầu như tiêu chuẩn Mỹ, Châu Âu, Trung Quốc, Nhật, Anh...

Nội dung khóa học

 • Bài 1: GIỚI THIỆU GIAO DIỆN Học thử 08:39
 • Bài 2:. GIỚI THIỆU CÔNG CỤ CƠ BẢN Học thử 09:34
 • Bài 3: KHAI BÁO HỆ LƯỚI 18:21
 • Bài 4: HIỆU CHỈNH ĐƠN VỊ VÀ CỠ CHỮ 06:43
 • Bài 5: KHAI BÁO VẬT LIỆU 10:27
 • Bài 6: KHAI BÁO TIẾT DIỆN 14:18
 • Bài 7: VẼ CỘT DẦM 05:42
 • Bài 8: VẼ VÁCH LÕI 19:00
 • Bài 9: VẼ SÀN 07:01
 • Bài 10: SỬ DỤNG CÔNG CỤ VIEW 07:42
 • Bài 11.1: SỬ DỤNG VIEW ETABS 2017 04:04
 • Bài 11.2: ĐO KÍCH THƯỚC DIMENSIONS LINE 02:21
 • Bài 12.1: SỬ DỤNG CÔNG CỤ EDIT ĐỂ CHỈNH SỬA MÔ HÌNH 19:44
 • Bài 13: DỰNG HOÀN THIỆN MÔ HÌNH ETABS 09:34
 • Bài 14: SỬ DỤNG CÔNG CỤ SET DISPLAY OPTION 11:05
 • Bài 15: GẮN LIÊN KẾT 13:25
 • Bài 15.1: GẮN TIẾT DIỆN 04:51
 • Bài 16: KHAI BÁO TRƯỜNG HỢP TẢI TRỌNG VÀ TỔ HỢP TẢI TRỌNG 09:35
 • Bài 17: GẮN TẢI PHÂN BỐ ĐỀU TRÊN SÀN 10:57
 • Bài 18: GẮN TẢI PHÂN BỐ TRÊN THANH 15:28
 • Bài 19: GẮN SÀN TUYỆT ĐỐI CỨNG 05:36
 • Bài 19.2: KHAI BÁO KHỐI LƯỢNG - MASS SOURCE 04:51
 • Bài 20: PHÂN TÍCH DAO ĐỘNG VÀ XUẤT DỮ LIỆU TÍNH GIÓ ĐỘNG 14:31
 • Bài 20.1. PHÂN TÍCH MÔ HÌNH TÍNH GIÓ ĐỘNG 03:10
 • Bài 21: GÁN GIÓ ĐỘNG - DYNAMIC WIND ETABS 22:32
 • Bài 22: ĐỘNG ĐẤT 62:58
 • Bài 23: KIỂM TRA TẢI TRỌNG VÀ CHIA SÀN TỰ ĐỘNG 11:20
 • Bài 24: CHẠY MÔ HÌNH VÀ XEM KẾT QUẢ 18:32
 • Bài 25: GÁN PIER CHO VÁCH 16:39
 • Bài 26: QUY ĐỔI VẬT LIỆU VÀ THIÊT KẾ THÉP DẦM 14:20
 • Bài 27: THIẾT KẾ CỐT THÉP SÀN 27:50
 • Bài 28: THIẾT KẾ CỐT THÉP DẦM, CỘT 22:58
 • Bài 29: THIẾT KẾ CỐT THÉP DẦM, CỘT THEO TCVN 574-2012 08:36
 • Bài 30: XUẤT KẾT QUẢ THIẾT KẾ VÀ LÀM THUYẾT MINH 20:38
 • Bài 31.1: MÔ HÌNH THANG BỘ - PHẦN 1 24:40
 • Bài 31.2: MÔ HÌNH THANG BỘ - PHẦN 2 22:31

Thông tin giảng viên

ĐỖ VĂN LINH
2 Học viên 1 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

350.000 500.000 -30%
Thời gian ưu đãi còn 3 ngày
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 8 giờ 30 phút
Giáo trình: 36 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC