Các gói khóa học

BIM dành cho BIM Manager

Combo 3 Khóa học

Giảng viên: 1

23.700.000đ
14.600.000đ

BIM dành cho BIM Leader Thi Công

Combo 1 Khóa học

Giảng viên: 1

12.000.000đ
7.200.000đ

Khóa BIM dành cho BIM Leader Kết Cấu

Combo 3 Khóa học

Giảng viên: 1

10.000.000đ
6.200.000đ

BIM dành cho BIM Leader Phối hợp

Combo 1 Khóa học

Giảng viên: 1

11.500.000đ
6.900.000đ

BIM Cho Sinh Viên Kỹ Sư Xây Dựng

Combo 1 Khóa học

Giảng viên: 1

5.000.000đ
1.920.000đ